แบบบ้านสมาร์ทโฮม ที่เคยเป็นเพียงแค่ความฝันให้กลายเป็นจริงได้แล้วในปัจจุบัน

Written by | อสังหาฯ

บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

แบบบ้านสมาร์ทโฮม ที่เคยเป็นเพียงแค่ความฝันให้กลายเป็นจริงได้แล้วในปัจจุบัน

บ้านสมาร์ทโฮมคืออะไร หากจะให้พูดถึงที่มาที่ไปมันก็มาจากความต้องการความสะดวกสบายในบ้านนั่นเอง ซึ่งเมื่อเกิดความต้องการขึ้นก็ทำให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ ตามมาไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ แบบบ้านสมาร์ทโฮม ในฝันยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ตามความต้องการจนกระทั่งเมื่อนาโนเทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้นควบคู่ไปกับระบบการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมกัน จนสามารถที่จะนำมาปรับประยุกต์ประสานเข้ากันได้อย่างลงตัว แบบ บ้านสมาร์ทโฮม ที่เคยเป็นเพียงแค่ความฝันจึงกลายเป็นจริงได้แล้วในปัจจุบัน

แบบบ้านสมาร์ทโฮม ดังกล่าวนั้นสามารถอำนวยได้ทั้งความสะดวกและความปลอดภัย ในด้านการอำนวยความสะดวกนั้นคุณสามารถทำการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านของคุณได้ด้วยการสั่งการบนมือถือ หรือสั่งการด้วยเสียงที่คุณเป็นผู้กำหนดเอง แม้แต่การใช้เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งการเคลื่อนไหว และเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับอุณหภูมิ สำหรับแบบบ้านสมาร์ทโฮมที่ใช้เพื่อความปลอดภัยก็จะเป็นส่วนของการติดตั้งระบบเตือนภัยให้สามารถแจ้งให้คุณทราบผ่านทางมือถือได้ในทันทีที่มีคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาในบริเวณบ้านคุณ และยังสามารถที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นไปยังสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดได้อีกด้วย

แบบบ้านสมาร์ทโฮม ที่ใช้อำนวยความสะดวกนั้นมีทั้งแบบสั่งการเองและแบบอัตโนมัติ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเช่น หากคุณต้องการให้หลอดไฟดวงใดรวมไปถึงเครื่องปรับอากาศในบ้านทำงานเองอัตโนมัติเมื่อคุณเดินเข้ามาในห้องก็ให้ติดตั้งเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหว เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจเจอการเคลื่อนไหวก็จะเปิดอุปกรณ์เอง และหยุดการทำงานเมื่อคุณออกจากห้อง แต่ที่ต้องระวังก็คือหากบ้านคุณมีสัตว์เลี้ยงการใช้เซ็นเซอร์แบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะซักเท่าใด ควรเปลี่ยนมาใช้การควบคุมด้วยเสียงแทน ซึ่งคุณเองสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้เสียงใดเป็นตัวควบคุม อาจเป็นเสียงปรบมือของคุณ หรือเสียงสั่งของคุณเองก็ได้ แต่หากไม่สะดวกก็อาจใช้การสั่งการจากเครื่องมือสื่อสารของคุณแทนก็ได้

แบบบ้านสมาร์ทโฮม ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยก็อาจติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนติดตั้งไว้บริเวณจุดเสี่ยงของบ้านคุณ โดยคุณตั้งให้เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำงานในขณะที่คุณไม่อยู่บ้านได้ เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณจุดเสี่ยงนั้นคุณก็สามารถมองผ่านกล้องวงจรปิดของคุณเองได้ทันที ในกรณีที่อาจเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณผ่านบริเวณนั้นคุณก็สามารถสั่งการให้ระบบเตือนภัยหยุดการทำงานได้เพียงสั่งผ่านอุปกรณ์สื่อสารของคุณเอง เท่านี้คุณก็จะมีบ้านในฝันที่มีทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้เป็นเจ้าของแล้ว

Last modified: 29 August 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *