งานขับรถ ใครว่าเป็นงานที่ไม่ดี ต้องลองมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่เถอะ

งานขับรถ

งานขับรถ ใครว่าเป็นงานที่ไม่ดี ต้องลองมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่เถอะ

ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศนั้นเป็นการส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้งานบริการด้านการขนส่ง หรือ งานขับรถ ส่งสินค้าในบ้านเรา นับว่าเป็นงานที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว เนื่องจากการที่เราจะขนส่งสินค้าออกไปขายได้ จำเป็นต้องมีการขนส่งที่ดี เพราะถ้าหากการขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าก็จะตำหนิและไม่สั่งซื้อสินค้าเราอีกต่อไป

งานขับรถ เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญของการขนส่ง เนื่องจากระยะทางและเส้นทางในการขนส่งมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น ต้องถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด เส้นทางไปส่งสินค้ามีโค้งที่อันตรายอยู่หลายโค้ง ต้องขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อให้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย เป็นต้น  จึงถือได้ว่า งานขับรถ มีส่วนสำคัญในการขนส่งด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมา

ส่วนผลตอบแทนของ งานขับรถ ที่ผู้ขับจะได้รับนั้น จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งถ้าหากสามารถขับรถได้เป็นอย่างดี สินค้าในระหว่างการขนส่งปลอดภัย ไม่มีสินค้าเสียหาย ถึงปลายทางทันเวลาตามที่กำหนด ก็จะมีผลตอบแทนหรือเงินเดือนที่มากขึ้นตามความสามารถและประสบการณ์ เงินเดือนและผลตอบแทนของ งานขับรถ นั้นก็มีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่งต่อเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน และได้รับเงินเดือนแยกต่างหากอีกด้วย จะเห็นได้ว่า งานขับรถ เป็นงานที่ได้เงินเดือนที่สูงมากอีกงานหนึ่ง

นอกเหนือจาก งานขับรถ ขนส่งสินค้าแล้ว ยังมีพนักงานขับรถอีกหลายคนที่ได้ทำอาชีพนี้แต่ไม่ได้เป็นงานขนส่งสินค้า แต่จะเป็นงานที่ขับรถให้กับเจ้านายซึ่งมีทั้งเจ้านายคนไทยและเจ้านายต่างชาติ หรือเป็นพนักงานขับรถของบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเงินเดือน ค่าจ้างต้องนับว่ารายได้ดีอีกเหมือนกัน เนื่องจากถ้าหากเจ้านายมีความไว้วางใจในเรื่องต่าง ๆ เช่นการสั่งซื้อของ ล้างรถ ไปต่างจังหวัด รับส่งลูกหลานของเจ้านายทั้งไปและกลับจากโรงเรียนฯ ก็อาจจะได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้รับ หรือถ้าเป็นวันหยุดแล้วเจ้านายขอให้มาทำงาน ก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิมที่เคยได้รับด้วย

แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไร หรืออาชีพไหนก็ตาม เราควรมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างความไว้วางใจให้มากที่สุด เพราะถ้าเราทำงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์ หรือไม่มีความรับผิดชอบ ก็คงไม่มีใครหรือบริษัทไหน จ้างทำงาน ดังนั้นหากเราอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่งาน ไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบไหนก็ตาม ควรที่จะปฏิบัติตัวให้ดี เหมาะสมกับค่าจ้างที่ได้รับ เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข

Last modified: 9 June 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.