หา ราย ได้ พิเศษ ด้วยการขับ Grab Bike

หา ราย ได้ พิเศษ

หา ราย ได้ พิเศษ ในชั่วโมงเร่งด่วนและด้วยสภาพการจราจรที่อัดแน่นในกรุงเทพฯ แน่นอนว่าผู้โดยสารย่อมมองหายานพาหนะที่ส มารถไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกและรวมเร็ว บริการ Grab Bike จึงเป็นการบริการรถรับส่งที่มีความต้องการเป็นอย่างมากของผู้โดยสาร

หากคุณมีมอเตอร์ไซต์และอยากหา ราย ได้ พิเศษ ต้องทำอย่างไร

                คุณสามารถสมัครเข้ามาร่วม หา ราย ได้ พิเศษ ด้วยการขับ Grab Bike ได้ด้วยการลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมงานกับ Grab Bike แล้วดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อเริ่มรับลูกค้า โดยเมื่อเริ่มเข้าสู้ระบบเริ่มรับงานแอพพลิเคชั่นจะมีระบบ GPS เพื่อช่วยนำทางให้คุณสามารถเดินทางไปรับผู้โดยสารยังจุดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการไปส่งผู้โดยสารตามที่ต้องการพร้อมกับการคำนวณอัตราค่าโดยสารให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการใช้บริการได้

บริการของ Grab Bike มีอะไรบ้าง

                สำหรับคนที่ต้องการ หา ราย ได้ พิเศษ ซึ่งมีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง สามารถเลือกขับ Grab Bike เพื่อให้บริการได้ 2 ประเภท คือ

  1. Grab Bike (Win) คือ การให้บริการ รับ ส่ง ผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางโดยวิน มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพราะฉะนั้นหากคุณเป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นคนขับ Grab Bike แล้วดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพื่อเริ่มรับผู้โดยสารได้เลย
  2. Grab Bike (Delivery) คือ บริการใช้มอเตอร์ไซด์รับ-ส่งพัสดุ หรือเอกสารแบบรวดเร็วทันใจในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

รายได้ที่จะเกิดจากการหา ราย ได้ พิเศษกับ Grab Bike

อัตราค่าบริการของ Grab Bike เป็นอัตราค่าบริการที่มีความโปร่งใส เพื่อให้คนขับสามารถคำนวณเที่ยวและคำนวณรอบในการ หา ราย ได้ พิเศษได้ตามที่ต้องการ

ค่าบริการ Grab Bike (Win)

                ระยะทาง 1-2 กิโลเมตร ค่าบริการ 25บาท

ระยะทาง 2.1-5 กิโลเมตร ค่าบริการกิโลเมตรละ 5 บาท

ตั้งแต่ 5 กิโลเมตรเป็นต้นไป

5 กิโลเมตรแรก ค่าบริการ 50 บาท

ระยะทาง 2.1-5 กิโลเมตร ค่าบริการกิโลเมตรละ 10 บาท

ระยะทาง 5.1 กิโลเมตรขึ้นไป ค่าบริการกิโลเมตรละ 15 บาท

Last modified: 29 August 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.