10 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อน ซื้อประกันโรคร้ายแรง (ประโยชน์ ข้อยกเว้น ความคุ้มครอง)

ซื้อประกันโรคร้ายแรง

ยุคนี้แม้ว่าเราจะเป็นคนรักสุขภาพแค่ไหน ทั้งเลือกทานอาหาร ทั้งออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย แต่รู้ไหมว่าร่างกายของเราก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายหลาย ๆโรคอยู่ดี เช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นต้น ดังนั้นหากคุณมีหลักประกันที่ดี เช่น การ ซื้อประกันโรคร้ายแรง ก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพให้กับคุณอีกทาง ซึ่งมี 10 ข้อควรรู้ก่อน ซื้อประกันโรคร้ายแรง ดังนี้


ซื้อประกันโรคร้ายแรง ต้องดูอะไรบ้าง ?

  1. ดูแลโรคอะไรบ้าง เพราะแต่ละบริษัทจะมีข้อมูลโรคร้ายแรงที่ต่างกัน ดังนั้นผู้ที่เลือกซื้อ ประกันสุขภาพ จำเป็นจะต้องเลือกดูดี ๆ ว่า แพ็กเกจไหนที่เหมาะสมกับตัวเองหรือคนที่คุณรักมากที่สุด
  2. รู้จักสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม เป็นอีกข้อมูลที่ผู้สนใจซื้อประกันจำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะในการซื้อประกันทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประกันภัยทั่วไป ประกันสุขภาพ ก็จะมีทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าประกันภัยทำความเข้าใจ เช่น ความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากข้อตกลง
  3. การตรวจสุขภาพ ก่อนการทำประกันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แม้ว่าทางบริษัทประกันภัยเองจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องตรวจก็ตาม และควรบอกให้ทางบริษัทได้รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรบ้างเพราะหากทางตัวแทนประกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็จะมีผลต่อการดูแลค่ารักษาพยาบาลในอนาคต
  4. การขอยกเลิกสัญญากรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง สำหรับการซื้อประกันโรคร้ายแรง เรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ก่อนเซ็นต์สัญญาทุกครั้งควรอ่านรายละเอียดและสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อให้เข้าใจในข้อตกลงเดียวกันกับบริษัทประกันภัย
  5. วงเงินคุ้มครองสูงสุด เพราะเมื่อเราป่วยร้ายแรง แน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาลอาจจะมีมูลค่าเกินกว่าที่คิด ดังนั้นก่อน ซื้อประกันโรคร้ายแรง ควรตรวจสอบวงเงินสูงสุดที่สามารถเบิกได้ไว้ก่อน
  6. ค่าห้องพักและค่าห้อง ICU ทางบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ป่วยได้เท่าไหร่ และเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาไหม
  7. กรณีสูญเสียชีวิต ทางผู้ซื้อประกันหรือญาติจะได้รับอะไรบ้าง
  8. ค่ารักษาสูงสุดที่สามารถเคลมได้ เป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจมากของการซื้อประกันโรคร้ายแรง หากเคลมได้อย่างน้อย 70-90% ของค่ารักษาพยาบาลก็จะถือว่าคุ้มค่ามาก
  9. ระยะรอคอย คือช่วงเวลาที่หากซื้อประกันโรคร้ายแรง แล้วเกิดป่วยจะยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาหรือเคลมได้ ดังนั้นควรศึกษาให้ละเอียดก่อน ซึ่งโดยมากจะอยู่ที่ 90 วัน
  10. ความคุ้มค่าที่จะได้รับ แน่นอนว่าการซื้อประกันสุขภาพแบบโรคร้ายแรงนั้น ผู้เอาประกันจะคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ทางบริษัทจะให้กรณีเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งก่อนตัดสินใจทำประกัน การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าก็จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ดีที่สุด

แม้ว่าทุกวันนี้จะมีโปรแกรมดูแลสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย แต่สำหรับโรคร้ายแรงบางโรคโปรแกรมเหล่านั้นอาจไม่มีผล การเลือกซื้อประกันสุขภาพดี ๆ เอาไว้ อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป

Last modified: 13 July 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *