เหตุผลที่คนเราควรมีประกันสุขภาพ แล้วจะทำ ประกันชีวิตที่ไหนดี

Written by | ประกันชีวิต

ประกันชีวิตที่ไหนดี

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า ต่างก็หันมาดดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เพราะหลายคนเชื่อว่าหากดูแลตัวเองดีแล้วโอกาสป่วยก็จะน้อยลง แต่เชื่อไหมว่าการดูแลตัวเองเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะชีวิตที่ไม่แน่นอนการใช้ชีวิตย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นการเลือกที่จะทำประกันชีวิต เพื่อใช้เป็นหลักประกันความมั่นคง และดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ก็จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ซึ่งเหตุผลง่าย ๆที่คนเราควรมีประกันชีวิตและเลือกว่าจะทำประกันชีวิตที่ไหนดี นั้นมีวิธีคิดดังนี้


  1. การป่วยที่ไม่แน่นอน เราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างระวัง ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ เพราะโรคบางโรคก็เป็นโรคที่เราเองก็คิดไม่ถึงเช่นกัน เช่น นิ้วล็อค ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคเครียดที่เกิดจากการทำงานหนัก เป็นต้น เมื่อป่วยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก็อาจจะสูง ดังนั้นเลือกทำประกันสุขภาพเอาไว้ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอน โดยจะต้องตัดสินใจให้รอบคอบว่าจะทำประกันชีวิตที่ไหนดี

  2. ค่ารักษาพยาบาลที่แพง เมื่อป่วยแน่นอนว่าหากต้องรักษาโรงพยาบาลทั่วไป สิ่งที่มักจะเกิดปัญหาคือ ต้องรอคิวยาว บางครั้งอาจจะไม่ทันเวลาและหากเราเลือกที่จะรักษาโรงพยาบาลเอกชน ก็จะต้องเสียเงินที่แพงเกินไปเพื่อแลกกับความสะดวก ดังนั้นหากเลือกทำประกันสุขภาพปัญหานี้ก็จะหมดไป ประกันชีวิตที่ไหนดีที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมที่สุด
  3. หลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัว เพราะเรื่องการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ และคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพอะไรเลยก็ย่อมมีความเสี่ยง เมื่อป่วยคนที่เดือนร้อนก็อาจจะเป็นครอบครัว ดังนั้นการเลือกทำประกันสุขภาพและทำประกันชีวิตที่ไหนดีที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณและครอบครัว ไม่ต้องมากังวลกับค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป
  4. รับการรักษาดี ๆ แน่นอนว่าหากเลือกประกันชีวิตดี ๆ คุณก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เลือกประกันชีวิตที่ไหนดีที่ดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และค่าห้องพัก อาจจะมีเลือกประกันที่มีการจ่ายค่าชดเชยรายวัน เพื่อความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่ต้องสูญเสียไปเมื่อคุณไม่ได้ทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยบ่อย คนที่แข็งแรง หรือใครก็ตามก็สามารถเลือกทำประกันชีวิตเพื่อใช้ในการวาแผนอนาคตได้ทั้งนั้น  และหากกำลังคิดว่าประกันชีวิตที่ไหนดี  Manulife เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่ช่วยดูแลคุณได้ดี โดยมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกถึง 12 แผน และสามารถเลือกประกันเสริม Manulifeโม เดิร์นแคร์ หรับคนที่กำลังมองหาประกันโรคร้ายแรง เพื่อใช้เป็นหลักประกันให้กับตัวเอง โดยเบี้ยประกันต่อปี ถือว่าคุ้มค่า และสามารถสมัครได้ง่าย ตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ได้ดี

Last modified: 13 January 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *