โปรโมชั่น Combo Set ราคาพิเศษ กับบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

Combo Set ราคาพิเศษเพียง 149 บาท ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
Combo set ประกอบด้วย
•    บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติ ในระบบดิจิตอล 2D
•    ป๊อบคอร์น 64 ออนซ์ + เครื่องดื่มขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ เพื่อรับ โปรโมชั่น บัตรเครดิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61

Last modified: 6 February 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.