มั่นใจทุกการเดินทางไปกับ MSIG Travel Easy บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

โปรโมชั่น บัตรเครดิต

โปรโมชั่น บัตรเครดิตเมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc

รับทันที 2 ต่อ
  • Travel Easy Coin Wallet จำนวน 1 ใบ/ผู้เดินทาง
เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ 500 บาทขึ้นไป/ผู้เดินทาง
  • บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 800 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
  • ครบ 500 – 999 บาท               รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 100 บาท
  • ครบ 1,000 – 1,499 บาท         รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 200 บาท
  • ครบ 1,500 บาทขึ้นไป             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 300 บาท
เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ แบบรายปี/ผู้เดินทาง
  • แผน Easy 3             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 500 บาท
  • แผน Easy 2             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 700 บาท
  • แผน Easy 1             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 800 บาท
1 ก.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

Last modified: 7 February 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.