ฟอลคอนประกันภัย พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยครบวงจรผ่านทุกช่องทางรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ประกันฟอลคอน ประกันวินาศภัยครบทุกวงจร


ฟอลคอนประกันภัย พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยครบวงจรผ่านทุกช่องทาง

รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 ด้วยการยอมรับจากลูกค้ากว่าหลายแสนรายตลอดระยะเวลาดำเนินกิจการเพียง 12 ปี พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ฟอลคอนประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้ารายเดี่ยว และลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างไม่หยุดยั้ง คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงทำให้ฟอลคอนสามารถให้บริการลูกค้าด้วยประกันภัยที่มีความแตกต่าง ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแม้จะเป็นลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะด้านก็ตาม อาทิ

 • ประกันภัยจักรยาน (iBike)
 • ประกันภัยทันตกรรม (iDental)
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (iGolfer)
 • ประกันภัยโดรน (Drone)

เหล่านี้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนอกเหนือจากประกันภัยทั่วไป เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ หรือประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีให้บริการตามมาตรฐานการประกันวินาศภัยด้วยอยู่แล้ว

ยิ่งกว่านั้น ฟอลคอนประกันภัย ยังให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรด้วยบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมต่อทุกความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรม อาทิ

 • ประกันภัยการก่อสร้างและวิศวกรรม
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันความรับผิดของนายจ้าง
 • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยการขนส่งทางทะเล

นับว่าฟอลคอนเป็นบริษัทประกันที่ให้บริการครบวงจรอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยเท่านั้น ลูกค้าฟอลคอนทุกรายยังสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของการบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันภัยทุกประเภท รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน หรือการเคลม เช่น รายชื่ออู่/ศูนย์ สำหรับบริการด้านประกันภัยรถยนต์ หรือรายชื่อโรงพยาบาล สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลที่ Update ผ่านทาง www.falconinsurance.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ฟอลคอนได้ขยายช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียได้แล้วนอกเหนือจากช่องทางโทรศัพท์ซึ่งยังคงให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางใหม่ๆ ที่ลูกค้าฟอลคอนประกันภัยสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ อาทิ การแจ้งเคลมผ่านไลน์ การสอบถามข้อมูลผ่านไลน์และเฟซบุ๊ค อาทิ

 • แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชั่วโมง ผ่าน Line : Falcon-motorclaim
 • สอบถามความคุ้มครอง หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ผ่าน Line : Falcon-nonmotorclaim
 • สอบถามความคุ้มครองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่าน Facebook : ฟอลคอนประกันภัย
 • สอบถามความคุ้มครองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่าน Line : Falcon_CS เป็นต้น

ทั้งนี้ซึ่งฟอลคอนได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมถึงยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับทีมงานมืออาชีพในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำทุกความต้องการดั่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยเพื่อให้ลูกค้าของฟอลคอนทุกรายมั่นใจในความคุ้มครองในทุกๆ ความเสี่ยงได้จากฟอลคอนประกันภัยเพียงที่เดียว

Last modified: 9 April 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *