เกษียณอายุ ราชการ 63 ปี ไม่ยากอย่างที่คิด! ศึกษาความพร้อม

เกษียณอายุ ราชการ 63 ปี ศึกษาความพร้อม

อีกเพียงแค่ 6 ปี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็จะต้อง เกษียณอายุ ราชการ 63 ปี  เมื่อราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน 6 ปีเพื่อเตรียมพร้อม

โดยเนื้อหาในหน้า 34 ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ระบุว่า ให้มีการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการทำงานและค่อยๆ ขยายเวลาเป็น 2 ปี ขยาย 1 ปี จะไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่ทดแทนคนที่ เกษียณอายุ โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย


เกษียณอายุ ราชการ 63 ปี

  1. ศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ
  2. แก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญให้ขยายอายุเกษียณราชการเป็น 63 ปี ผู้รับผิดชอบหลักคือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีเป้าหมายคือ ข้าราชการ, พนักงาน, รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุที่ 63 ปี ในปี 2567 และมีตัวชี้วัดเป็นข้าราชการ, พนักงาน, รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพมีอายุเกษียณเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุกๆ 2 ปี กระทั่งปี 2567

ก่อนหน้านี้นายวิเชียร ชวลิต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผู้เสนอแนวคิดให้ขยายเวลาวัย เกษียณอายุ ราชการออกไป จากอายุ 60 ปี เป็น 63 ปี ยอมรับว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องรองรับให้ผู้สูงอายุมีงานทำ จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแล เพราะการให้ผู้สูงอายุได้ทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะไม่ทำให้ผู้สูงอายุ อยู่บ้านจนกลายเป็นคนป่วย เหงา ซึมเศร้า ซึ่งการเพิ่มอายุการทำงานให้ นอกจากจะได้อยู่ร่วมในสังคมแล้ว ยังสะท้อนได้ว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอีกด้วย จึงมองว่าทำอย่างไรผู้สูงอายุจึงจะมีโอกาสทำงานในบั้นปลายชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการยืดเวลาการทำงานของผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ดังนั้นจะมองว่าเป็นอุปสรรค หรือโอกาส ก็คงจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้ว


ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทยปี 2559 ของกรมการปกครองพบว่า จังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดจาก 5 อันดับ คือ กรุงเทพมหานครมี 936,865 คน รองมาคือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุที่น้อยที่สุดคือจังหวัดระนอง มี 23,543 คน

ด้านสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณว่าในปี 2561 เป็นปีแรกที่ประชากรผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าวัยเด็กหลายแสนคน จากนั้นจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และมีสัดสวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และในปี 2579 ประชาชนจะมีจำนวนน้อยกว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 สร้างภาระการพึ่งพิงวัยแรงงานในการดูแลวัยเด็กและผู้สูงอายุ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับความรู้เรื่อง เกษียณอายุ ราชการ ถ้าหากถูกใจก็สามารถแชร์ต่อไปให้เพื่อน ๆ ได้เลย และก็อย่าลืมติดตามบทความ ความรู้ดี ๆ ได้อีกที่นี่ Myfinance

Last modified: 5 June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.