การทำประกันมีความจำเป็นและมีประโยชน์กับชีวิตมากน้อยแค่ไหน? ประโยชน์ของการทำประกันคืออะไร

ทำประกัน

เป็นคำถามที่โต้แย้งกันมานานว่าทำไมต้อง ทำประกัน   ควรทำหรือไม่ควรทำ?

การทำประกันมีหลายรูปแบบ หลายประเภท เช่นประกันแบบบุคคล ประกันแบบครอบครัว ประกัน กลุ่ม ประกันสุขภาพ สุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่ว่าจะมีกี่ประเภทก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว  การทำประกัน เป็นการออมเงินเพื่ออนาคตทั้งในรูแบบของการออมเงินเพื่อสร้างอนาคต หรือ ออมเงินเพื่อ เก็บไว้แก้ไขปัญหา ออมเงินเพื่อลดความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลสุขภาพ ซึ่งผลของารออมเงินนั้นจะเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภท จึงขอสรุปภาพรวมของประโยชน์ในการทำประกัน เพื่อ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทำประกันดังนี้

 ประโยชน์ของประกัน

หากดูจากโครงสร้างและวัตถุประสงค์เงื่อนไขในการทำประกันแต่ละประเภทและแต่ละของบริษัท แล้ว สามารถสรุปประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้

  • ช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้ทำประกันและครอบครัว
  • ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อเนื่อง เนื่องจากการ ทำประกัน ชีวิตส่วนมากจะมีสัญญาระยะยาวที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันเป็นประจำเป็นรายงวด ขึ้นอยู่กับการเลือกออมของผู้ทำประกัน ดังนั้นการทำประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เอาประกันต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับมาเก็บออมในรูปแบบของการชำระเบี้ยประกัน
  • การทำประกันทุกประเภทจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารตามปกติ โดยเฉพาะการทำประกันชีวิต เพราะนอกจากจะช่วยโอนความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกันและครอบครัวแล้ว ผู้ทำประกันยังมีโอกาสได้เข้าไปร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายของบริษัทผู้ดูแลกรมธรรม์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและนำมาจ่ายผลประโยชน์คืนระหว่างสัญญา หรือครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกัน
  • การทำประกันจะช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยในกรณีที่ผู้ทำประกัน เพราะหากผู้ทำประกันมีความจำเป็นต้องใช้เงินในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินโดยใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมได้
  • สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ คือถ้าผู้เอาประกันทำประกันชีวิตที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ผู้เอาประกันสามารถนำไปเป็นค่าลดย่อนในการคำณวณภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุดถึง 100,000 บาท และหากผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญจะได้สูงสุดถึง 200,000 บาท  ซึ่งมาตรการนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีนี้เป็นการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้มีการออม สร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการทำประกันในรูปแบบต่าง ๆ

ท้ายที่สุดกับคำถามที่ว่า ควรจะทำประกันหรือไม่? หรือเลือกทำประกันแบบไหน? ประเภทใดให้เหมาะสม อย่างแรกคุณควรเลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ และมีความชำนาญ รวมทั้งศึกษาแผนแต่ละแผนของประกันแต่ละประเภท ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเลือกนะคะ แต่ถ้าคุณปรึกษากับทาง ซิกน่า รับรองได้ว่า ซิกน่าจะสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างตรงจุด

Last modified: 16 May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *