สิ่งที่ผู้ทำประกันควรต้องรู้และควรต้องพิจารณาอย่างรอบครอบในการทำประกันมะเร็ง

ประกันมะเร็ง

มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย ต่อเนื่องมามากกว่า 10  ปีตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็ง 60,000 คนต่อปี และองค์การอนามัยโลกคาดว่าใน 21 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งมเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากปีละ 4 ล้านคนเป็นปีละ 24 ล้านคน

เพราะมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตของมนุษย์ให้ตายจากบุคคลอันเป็นที่รักและครอบครัวก่อนวัยอันสมควร อีกทั้งยังเป็นโรคร้ายที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในดูแลรักษาสูงมากอย่างต่อเนื่อง การทำ ประกันมะเร็ง กับบริษัทประกันที่มีความมั่นคง และเห็นประโยชน์ของผู้เอาประกันอย่างยุติธรรม ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ จึงเป็นทางออกที่ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง และญาติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้เป็นอย่างดี

กรมธรรม์ ประกันมะเร็ง ของซิกน่า เป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพมิติใหม่ที่อยู่ในแผนของซิกน่า ซูเปอร์แพลนที่คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ อีกทั้งยังครอบคลุมโรคร้ายอื่น ๆ อาทิโรคหลอดเลือดในสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยทั่ว  2 โรคหลังนี้กรมธรรม์ของซิกน่าให้ความคุ้มครองสูงสุดโรคละ 3 แสนบาท นอกจากนั้นกรมธรรม์ของซิกน่ายังให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นความเอาใจใส่ ผู้ทำประกันมะเร็ง อีกหลายประการดังนี้

  • สมาชิกผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ทำประกันมะเร็งไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในทุก ๆครั้ง จึงหมดปัญหาเรื่องการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของตัวผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยซึ่งนอกจากจะต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยของร่างกายแล้ว ยังต้องเกิดภาวะตึงเครียดเครียดกับการหาค่ารักษาพยาบาล อันจะเป็นผลทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอาการทรุดหนักมากยิ่งขึ้นไปอีก
  • กรมธรรมมีอายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุจนถึง 70 ปี
  • ประกันมะเร็งของซิกน่า ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยผู้เอาประกันเอาประกันตั้งแต่การเป็นเนื้องอก ซีสต์ ก้อนเนื้อ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไปจนถึงระยะลุกลาม
  • กรรมธรรม์ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะสูงสุด 3 ล้านบาท
  • ประกันมะเร็งของซิกน่า มีสิทธิพิเศษในการวินิจฉัยซ้ำ ซึ่งเป็นการบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำและความมั่นใจในการวินิจฉัยแนวทาง รักษาอาการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทำประกันมะเร็งของซิกน่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลและปัจจัยแวดล้อมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การทำประกันมะเร็งกับซิกน่าจึงเป็นการวางแผนชีวิตที่ต้องเตรียมการณ์เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างรอบครอบ

 

Last modified: 16 May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *