ประกันอุบัติเหตุ ประกันที่จำเป็นและควรมีไว้เพื่อวางแผนรับมือรับมือกับสิ่งไม่คาดคิด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน เงินทอง หรือในบางครั้งมักเกิดการบาดเจ็บ ตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงขั้นพิการ ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง  และอาจถึงการสูญเสียชีวิต ดังนั้นการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ นอกจากจะเป็นการโยนความเสี่ยงให้กับบริษัทผู้ออกกรมธรรม์แล้ว ยังเป็นการวางแผนการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัว หรือคนที่เรารักเราห่วงใยให้ไร้ความกังวลกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

การทำ ประกันอุบัติเหตุ นับเป็นการออกแบบ และวางแผนชีวิตให้ดำเนินอย่างมีคุณภาพแบบไร้กังวลในสิ่งที่เราไม่คาดเดาว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชาญฉลาด  ซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าปัญหาและการสูญเสียนั้น มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะช้า หรือเร็ว หรือจะมากหรือน้อย

ซิกน่ามีแผน ประกันอุบัติเหตุ ที่หลากหลาย เพื่อให้คุณเลือกแผนได้ตามที่ต้องการ อาทิ

ซิกน่าประกับอุบัติเหตุ “คุ้มครองทันใจ”

  • คุ้มครองสูงสุด 4.5 ล้านบาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุลพลภาพถาวรสิ้นเชิงโดยอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองมากขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด (วันหยุดราชการประจำสัปดาห์/ วันหยุดราชการประจำปี ) และหากเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์ส่วนตัว ซิกน่าให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท รวมทั้งมอบค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 50,000 บาท

ซิกน่าประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน “บวกบวก

เป็นแผนประกันอุบัติเหตุที่เพิ่มความ คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท  (คุ้มครองเป็น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุในวันหยุด)  โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินชดเชยรายได้สูงสุด 50,000 บาทกรณีนอนพักรักษาตัวเกินกว่า 15 วัน ติดต่อกัน เคลมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง แผนนี้ เริ่มต้นจ่ายเบี้ยแบบสบายกระเป๋าเพียงเดือนละ363 บาท ต่อเดือน

ซิกน่าประกันอุบัติเหตุ “รักครอบครัว”

แผนอุบัติเหตุนี้ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทชดเชยรายได้ครอบครัว 40,000 บาทต่อเดือนรวม 1 ปี สูงสุด 480,000 บาท และเคลมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง โดยจ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 357 บาทต่อเดือน

เพราะการทำประกันอุบัติเหตุ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการเลือกทำประกันอุบัติเหตุ ผู้ทำประกันจึงต้องรอบครอบทั้งการเลือกบริษัทที่ให้บริการ และการเลือกแผน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีการดำเนินชีวิตของคุณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเลือกบริษัทที่มั่นคง อย่าง Cigna (ซิกน่า) น่าเชื่อถือ  มีความยุติธรรม จริงใจต่อผู้เอาประกัน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้การวางแผนใช้ชีวิตของคุณดำเนินอย่างมีความมั่นใจมีคุณภาพ และไร้ความกังวลอย่างแท้จริง

Last modified: 16 May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *