ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ไหนดี กับข้อควรคำนึงถึงการเลือกซื้อประกันว่าควรซื้อแบบไหนจึงจะเหมาะกับเราที่สุด

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นประกันอีกตัวหนึ่งที่คุณควรทำ เพราะว่าหากคุณนั้นเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยก็จะทำให้คุณนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล หรือว่าได้รับเงินชดเชยเนื่องจากการขาดงาน หรือในกรณีที่คุณทุพพลภาพถาวร ก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากกรมธรรม์ของคุณได้ โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกแผนการประกันว่าควรเลือกอย่างไร

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อย่าลืมดูทุนประกันสูงสุดที่อยู่ในตารางของกรมธรรม์ด้วย โดยจะบอกในส่วนของวงเงินสูงสุดที่จะได้รับความคุ้มครองและเราเองก็สามารถเลือกจำนวนวงเงินเอาประกันภัยนี้ตามความพอใจ แต่ว่าก็ต้องเหมาะสมกับรายได้ที่เรามีอยู่ด้วย ในการเลือกวงเงินประกันสูงสุดนั้นก็ไม่ควรเกิน 100 เท่าของเงินหรือ 10 เท่าของรายได้ต่อปี เพราะว่าถ้าเราเลือกวงเงินประกันที่สูง เราก็ต้องส่งเบี้ยประกันต่อเดือนที่สูงมาก และอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคุณได้ หรือคุณอาจจะเลือกส่งเป็นรายปีก็ได้ แต่อาจจะต้องวางแผนการส่งให้ดีที่สุด

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนอกจากต้องดูเบี้ยประกันที่จะส่งแล้วก็ต้องดูด้วยว่า การชดเชยในกรณีทุพพลภาพนั้นจะได้ชดเชยเท่าไร และต้องดูอย่างละเอียดด้วย เพราะคำว่าทุพพลภาพนั้นมีหลายประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันนั่นเอง และหากคุณนั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจะได้รับเงินในการคุ้มครองเท่าไร และเนื่องจากว่าการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นไม่ได้มีแต่การประสบอุบัติเหตุแบบธรรมดาเท่านั้น เราต้องดูด้วยว่า ประกันของเรานั้นครอบคลุมถึงการคุ้มครองในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ เช่น การลอบทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  เป็นต้น

ส่วนเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เราต้องการ ถ้าราเลือกประกันที่มีความคุ้มครองมาก เราก็ต้องจ่ายเบี้ยที่สูงเกินกว่าความจำเป็น  และอายุของผู้เอาประกันก็สำคัญ เพราะปกติแล้วกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่อายุ 18-65 ปี แต่ถ้าเราอายุเกิน 65 ปี เราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันที่มากขึ้น เพราะว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั่นเอง  อาชีพก็มีส่วนสำคัญในการจ่ายเบี้ยประกัน เพราะถ้ามีความเสี่ยงสูงเบี้ยประกันก็ยิ่งแพงขึ้น และหากผู้เสียหายยอมรับจ่ายในบางส่วนก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลงด้วย

จะเห็นได้ว่าการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นไม่ใช่สัก ๆ แต่ว่าทำไป ต้องตรวจสอบและดูรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วย เพราะว่ากรมธรรม์นั้นจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานเลย ถ้าเราเลือกไม่ดี  อาจจะต้องมีการเวนคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ให้เสียเวลาและความรู้สึกอีก เพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากทำประกันอุบัติเหตุ ก็ต้องเลือกแผนการประกันที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด และที่สำคัญต้องเลือกทำประกันกับบริษัทชั้นนำ อย่าง Cigna (ซิกน่า)  ด้วย เพราะว่าบริษัทที่มีคุณภาพก็จะมีประกันที่หลากหลาย ตอบโจทย์ให้คุณได้มากกว่าด้วย

Last modified: 21 May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *