4 เรื่องต้องรู้ก่อนการปล่อยเช่าคอนโด

Written by | คอนโด

condo for rent

condo for rent 4 เรื่องต้องรู้ก่อนการปล่อยเช่าคอนโด

เจ้าของบ้านหรือคอนโดมิเนียมมากมายมักไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแค่พักอาศัยเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้างกำไรและมูลค่าเพิ่มจาการปล่อยให้เช่า แต่เมื่อคิดจะติดป้าย condo for rent ก็ต้องรู้ข้อพึงระวังหรือการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้ก่อน เพื่อให้ condo for rent ไม่ยุ่งยากลำบากใจกับทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า ซึ่งผู้ที่จะมาบอกเรื่องควรระวังสำหรับผู้ให้เช่า คงต้องเป็น Plus Property ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ ไปเรียนรู้ทริคดี ๆ จาก Plus property กัน

  • เลือกทำเลที่ดีและโดนใจ

อะไร ๆ ก็ทำเล เพราะทำเลเป็นเรื่องสำคัญที่จะดึงดูดใจให้มีแต่คนสนใจcondo for rent เพราะว่าทำเลจะเป็นตัวกำหนดทั้งการเดินทาง ความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ของผู้เช่า ดังนั้น หากผู้ให้เช่าเลือกcondo for rent ที่ดีและครบในทุก ๆ ด้านของการใช้ชีวิตก็จะทำให้มีแต่ผู้สนใจโดยแทบจะไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่ง Plus Property มีเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ทำเล ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ช่วงราคาที่ต้องการได้ง่าย

  • ศึกษากฎและข้อบังคับของคอนโดโดยละเอียด

ทุกโครงการคอนโดมิเนียมมีกฎระเบียบที่ต้องใช้เพื่ออยู่ร่วมกันโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กัน ซึ่งคอนโดบางโครงการก็อาจมีกฎว่าไม่สามารถให้เจ้าของห้องปล่อยให้เช่าต่อไป หรืออาจมีกฎอย่างอื่น เช่น ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ ทิ้งขยะในบริเวณที่ให้ทิ้ง ฯลฯ ซึ่งเจ้าของห้องที่ต้องการทำธุรกิจcondo for rent ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ให้ผู้เช่าต่อทราบด้วยเช่นกัน

  • คัดเลือกผู้เช่าให้ดีเสียก่อน

ผู้เช่าcondo for rent  อาจมีนิสัยหลายประเภทให้เจ้าของคอนโดได้เรียนรู้ ซึ่งเจ้าของห้องควรสังเกตพฤติกรรมและลักษณะก่อนตกลงทำสัญญาให้เช่า เพราะคอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้พื้นร่วมกับผู้อื่นค่อนข้างมาก จึงต้องมีความเกรงใจและไม่ก่อความรำคาญอื่นใดกับผู้อาศัยในอาคารร่วมกัน รวมทั้งตรวจสอบประวัติทางการเงินและประวัติส่วนตัวบางส่วนที่พอจะเป็นข้อมูลตัดสินใจให้กับเจ้าของห้อง แต่ก็ต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิและเรื่องส่วนตัวของผู้เช่าด้วย

  • ให้บริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็ว

เมื่อคิดจะดำเนินธุรกิจให้เช่าคอนโดแล้วต้องคิดเสมอว่าเป็นการให้บริการอีกประเภทหนึ่งก็ว่าได้ เพราะตั้งแต่เจรจาจนถึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้เช่าและผู้เช่านั้น ต้องดูแลและเอาใจใส่ผู้เช่าในทุกเรื่อง ตั้งแต่เอกสารการเช่า รวมถึงข้อขัดข้องต่าง ๆ ระหว่างเช่า เช่น ไฟฟ้าหรือท่อน้ำประเสียหาย ได้รับการรบกวนจากห้องอื่น ๆ ในคอนโด ฯลฯ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ควรละเลยและต้องจัดการปัญหาให้ผู้เช่าอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้

จากข้อมูลที่ Plus Property ได้แนะนำข้อควรระวังสำหรับผู้ทำธุรกิจให้เช่าคอนโดนี้อาจยังไม่เพียงพอ จึงได้มีเว็บไซต์ www.plus.co.th เพื่อตอบโจทย์ทั้งต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งซื้อ – ขาย – เช่า และยังครอบคลุมโปรแกรมเพื่อช่วยประเมินความสามารถทางการเงินในการติดต่อกับธนาคารอีกด้วย

Last modified: 14 June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *