โรงไฟฟ้า ‘กัลฟ์’ (Gulf) เดินหน้าขยายการลงทุนในเวียดนามกว่าพันล้านบาท

โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เวียดนาม

กัลฟ์ ขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามเพิ่ม ในโครงการ โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ จากโครงการแรก โครงการ TTCIZ-01 หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้เริ่มต้นโครงการไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งขณะนี้โครงการ TTCIZ-01 ได้ลงนามสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ นำโดยคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ (Gulf) หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย

แต่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าของกัลฟ์ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เพราะล่าสุดกัลฟ์ยังเร่งเครื่องเดินหน้าลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามเพิ่ม โดยเป็นการลงนามซื้อหุ้น โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์  โดยการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านบาท และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า  Gulf International Holding Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กัลฟ์ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Thanh Thanh Cong Industrial Zone Joint Stock Company ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งธุรกิจผลิตไฟฟ้า เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์ และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 มูลค่าของโครงการอยู่ที่ประมาณ 53.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.7 พันล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่สอง ต่อจาก TTCIZ-01 ที่ได้ลงทุนไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ TTCIZ-02 ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเวียดนาม ให้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม โดยมีอายุสัญญา 20 ปี ภายใต้เงื่อนไขอัตรารับซื้อไฟฟ้าเทียบเท่าประมาณ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ถือเป็นเมกะโปรเจ็คต์อีกชิ้นหนึ่งของกลุ่มบริษัท Gulf ด้วยการดำเนินธุรกิจของหัวเรือใหญ่อย่างคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่ง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ตั้งอยู่ที่ตำบล Trang Bang จังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดย Gulf International Holding Pte. Ltd หรือ GIH ถือหุ้นประมาณ 49% และ TTCIZ ถือหุ้น 51% ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้เป็นแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศเวียดนาม

กัลฟ์ (Gulf) บริหารโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และภาคเอกชนในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศไทย นอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว โครงการโรงไฟฟ้าบางแห่งยังผลิตไอน้ำและน้ำเย็นให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยังให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

Last modified: 14 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *