กัลฟ์ รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

กัลฟ์ รับรางวัลโรงไฟฟ้าตัวอย่าง

กัลฟ์ รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

กรุงเทพฯ, นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่2จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่ปัจจุบันบริหารงานโดยคุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ในฐานะที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค2  หนึ่งในโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารชานเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

 

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 7 ข้อ คือ

1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

3.ความโปร่งใส

4.ความรับผิดชอบต่อสังคม

5.นิติธรรม

6.ความยุติธรรม

7.ความยั่งยืน

“รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของGULF ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนในพื้นที่ที่GULFดำเนินงานอยู่  เราจะตั้งใจทำงานเพื่อนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินงานโดยยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ภายใต้การบริหารงานโดย บริหารงานโดย sarath ratanavadi แล้ว ได้แก่ ปี 2556 บริษัทกัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC)  ปี 2557 บริษัทกัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG)  ปี 2559 บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561  บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด (GNK2) ” นางสาวยุพาพิน กล่าว

 

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือว่าบริษัทมี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในการปฏิบัติ ตามแผนการขจัดและลดมลพิษและมีส่วนร่วมใน การดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน

Last modified: 18 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *