กัลฟ์ นำโดยคุณสารัชถ์ บินไปถึงเวียดนาม เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

กัลฟ์ นำโดยคุณสารัชถ์ บินไปถึงเวียดนาม เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เนื่องจากทางรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานทดแทนเป็นหลักโดยปัจจุบันในเวียดนามมีโครงการต่าง ๆ จากประเทศไทยกว่า 490 แห่ง มูลค่าเงินลงทุนเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาทิ โครงการ Southern Petrochemical Complex Project ซึ่งเป็นโครงการปิโตรเคมีของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ในเขตอุตสาหกรรม Long Son Petroleum Industrial Park นายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม ได้เปิดเผยว่า ตนมีความยินดีที่ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จะเข้ามาลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในเวียดนาม

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลเวียดนามจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศ โดยเปิดทางให้ทางติดต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า ในเรื่องของมูลค่าลงทุน ซึ่งรับรองว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมเหมือนกับธุรกิจอื่นที่เข้ามาลงทุนอย่างแน่นอน

ด้านนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ( sarath ratanavadi ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตนขอแสดงความขอบคุณต่อท่านนายกรัฐมนตรี เหงียน ซวน ฟุก สำหรับความช่วยเหลือที่ดีตลอดมา โดยตนยังมีความสนใจในด้านพลังงานทดแทนที่เวียดนามเป็นอย่างมาก และได้มีการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรจากหลายบริษัทในเวียดนามเพื่อทำให้โครงการพลังงานทดแทนของ กัลฟ์ นั้นเกิดขึ้น

เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในนโยบายที่เป็นมิตรกับนักลงทุนในเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนี้ปประสบความสำเร็จ และอยากเชิญชวนให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมกันลงทุนในเวียดนาม พร้อมกันนี้บริษัทยังตั้งใจที่จะศึกษาและขยายธุรกิจในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนามต่อไป

Last modified: 8 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *