โรงไฟฟ้า GULF รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

โรงไฟฟ้า แสงอาทิตย์ Gulf

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ในฐานะที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 หนึ่งใน โรงไฟฟ้า ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารชานเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 7 ข้อ คือ 1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.ความโปร่งใส 4.ความรับผิดชอบต่อสังคม 5.นิติธรรม 6.ความยุติธรรม และ 7.ความยั่งยืน

“รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ GULF ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนในพื้นที่ที่ GULFดำเนินงานอยู่ เราจะตั้งใจทำงานเพื่อนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินงานโดยยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว ได้แก่ ปี 2556 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC) ปี 2557 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด (GNK2)”นางสาวยุพาพิน กล่าว

 

กัลฟ์ (Gulf) บริษัทโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

Last modified: 29 October 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *