Gig Economy เศรษฐกิจชีวิตหลายงาน เลือก condo near bts Plan Your Life Design Your Work

Written by | คอนโด

condo near bts ย่านอโศก คอนโดติดรถไฟฟ้า ราคาไม่แพง

Gig Economy เศรษฐกิจชีวิตหลายงาน เลือก condo near bts Plan Your Life Design Your Work

ปัจจุบันเมื่อมีความเจริญห้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากขึ้น รูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไป หนึ่งคนสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีคำเรียกการทำงานในรูปแบบนี้ว่า Gig Economy เป็นการทำงานมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงานและสถานที่ทำงานได้ มีอิสระในการทำงานหลายอย่าง และการเลือก condo near bts  ก็ตอบโจทย์การผสานชีวิตและการงานแบบนี้อย่างลงตัว

เมื่อระบบการทำงานในปัจจุบัน ไม่ได้มีแต่การจ้างประจำหรือรับจ้างเพียงอย่างเดียว การทำงานแบบ
Gig Economy ที่หมายถึง คนที่ทำงานหลายอย่าง เป็นอิสระรับงานเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่ง  จึงเกิดขึ้น โดยคำนี้มีที่มาจากคำว่า Gig ที่เป็นคำแสลง หมายถึงการแสดงของนักดนตรีหรือวงดนตรีที่รับจ้างงานเล่นเป็นครั้งๆ ไป

Gig Economy ครอบคลุมการการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ พาร์ทไทม์ เอาท์ซอร์ส หรือให้บริการอิสระต่าง ๆ คนเหล่านี้มักเลือกที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดติดรถไฟฟ้าเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางนัดหมาย ติดต่องาน หรือส่งมอบสินค้า บริการต่าง ๆ บรรดา Gig Worker เหล่านี้ส่วนมากมักใช้ที่พักอาศัยเป็นแหล่งเดียวกับที่ทำงาน ความสะดวกสบาย และสามารถตอบสนองต่อชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องาน ได้อย่าง คอนโดใกล้รถไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่ Gig Worker เลือก

มาลองดูกันว่า สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของ Gig Worker ที่อาศัยอยู่ คอนโดติดรถไฟฟ้า มีอะไรกันบ้าง

อย่างแรก  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ต้องมีร้านค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น Co – Working Space  คาเฟ่  ไปรษณีย์ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านอุปกรณ์สำนักงาน หรืออื่น ๆ  ที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละประเภท เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

อย่างที่สอง คือ การเดินทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว เพราะ Gig Worker นั้นทำงานไม่เป็นเวลา การอยู่ คอนโดติดรถไฟฟ้า ที่มีเส้นทางเชื่อมการคมนาคมหลักอย่างรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินและมีทางเลือกอื่น ๆ ในการเดินทางโดยรอบที่หลากหลาย ช่วยสนับสนุนให้การทำงานแบบนี้คล่องตัวมากขึ้น

และอย่างสุดท้ายที่สำคัญมาก คือ  ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรง อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นทุนสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจและให้บริการ เพราะชาว Gig Worker หลายคนทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงลูกค้าเข้าหาผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสินค้า ความเร็วและความแรงที่ได้เปรียบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น

มีผลการวิจัยจากสถาบัน McKinsey Global ให้ข้อมูลไว้ว่า gig worker ในสหรัฐอเมริกา มีประมาณ 40% ของจำนวนแรงงานทั้งประเทศ หรือประมาณ 54-68 ล้านคน อละกำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  โลกของ Gig Economy นั้นกำลังขยายตัวด้วยผลิตภัณฑ์ทางบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมาขึ้นเรื่อย ๆ  ชาว Gig Worker คนไหนที่สนใจ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า ก็ลองเข้าไปหาข้อมูลหรือคำปรึกษาจาก Plus Property ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี

Last modified: 16 November 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *