กัลฟ์ ร่วมทุนโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 326MW เดินเครื่อง ก.ค.63

กัลฟ์ ร่วมทุนโอมาน โรงไฟฟ้าธรรมชาติ

กัลฟ์ ร่วมทุนโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 326MW เดินเครื่อง ก.ค.63

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทุนในบริษัท Duqm Power Company L.L.C. (DPC) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ Duqm Independent Power & Water Project (โครงการ) กับกลุ่มบริษัท Oman Oil Company S.A.O.C. (OOC) ซึ่งถือหุ้นโดยรัฐบาลโอมานในสัดส่วนร้อยละ 100% เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก OOC ว่า บริษัทได้รับเลือกให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวในสัดส่วน 45%

ทั้งนี้ Duqm Independent Power & Water Project เป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ มูลค่าโครงการ 483 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท (เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 30 ดอลลาร์สหรัฐ) กำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ (MW) และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน

โดยมีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 3 ระยะ ตั้งแต่เดือน ก.ค.63 ถึงเดือน พ.ค.65 ตามแผนความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำจืดของโรงกลั่นน้ำมัน Duqm มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี และขยายอายุสัญญาต่อได้อีก 5 ปี สำหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด (PWPA) ให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. (โรงกลั่นน้ำมัน Duqm) ซึ่งมีกำลังกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 2.3 แสนบาร์เรล/วัน และเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่จาก 2 ประเทศ ได้แก่ OOC จากโอมาน 50% และ Kuwait Petroleum International (Q8) จากคูเวตในสัดส่วน 50%

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการขยายธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท ในวันนี้ (6 ก.ย.) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท Gulf International Holding Pte.Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 99.99% เข้าลงนามในสัญญาในสัญญา 2 ฉบับ โดยประกอบด้วย ฉบับที่ 1 สัญญาร่วมทุน กับ Centralised  Utilities Company L.L.C. (Marafig) และ Oman Oil Facilities Development Company L.L.C. (OOFDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OOC โดยทั้ง 3 บริษัทจะร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของ DPC ในสัดส่วน GIH 45% ,Marafiq 51.1% และ OOFDC 3.9%

ส่วนฉบับที่ 2 การทำสัญญาซื้อขายหุ้น OOFDC โดย GIH จะเข้าซื้อหุ้นที่ OOFDC ถืออยู่ใน DPC ในสัดส่วน 45% ในราคาพาร์บวกกับต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นราคาซื้อขายประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปัจจุบันกลุ่ม OOC ได้ใช้เงินลงทุนในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วราคาซื้อขายดังกล่าวตลอดจนอัตราผลตอบแทนของโครงการนั้นมีความสมเหตุสมผล

Last modified: 22 November 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *