ถ้ายังสงสัยว่าควรทำ ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี เลือกซื้อชั้น 1 ของ Drivedee ไปเลยเพราะอะไรน่ะเหรอมาดูกัน

เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ถ้ายังสงสัยว่าควรทำ ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี เลือกซื้อชั้น 1 ของ Drivedee ไปเลยเพราะอะไรน่ะเหรอมาดูกัน

ประกันรถยนต์ตามที่เห็น ๆ กันส่วนใหญ่มักจะมีอยู่สามแบบหลัก ๆ ที่บริษัทประกันต่าง ๆ เลือกเอามานำเสนอ ประกันรถยนต์สามแบบที่ว่าก็จะได้แก่ ประกันรถยนต์ชั้น 1  , ประกันรถยนต์ชั้น 2 , ประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งในประกันทั้งสามแบบล้วนมีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในเรื่องของความคุ้มครองเอง ซึ่งถ้าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งที่ใช้รถบ่อย และรถเพิ่งซื้อมาได้ปีสองปีหรืออาจเรียกว่าค่อนข้างใหม่และยังมีข้อสงสัยว่าควรจะทำ ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี และควรเลือกทำแบบไหนดีนั้นแนะนำเลยว่าอย่างไรก็ควรเลือกทำประกันชั้น 1 เท่านั้น น่าจะดีต่อใจมากที่สุด ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมควรซื้อประกันชั้น 1 Drivedee มาดูกัน

เพราะประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองเรียกว่ารอบด้านดังต่อไปนี้

  1. เพราะประกันรถยนต์ชั้น 1 จะรับผิดชอบและครอบคลุมบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกาย ของบุคคลภายนอกในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นเพราะประกันชั้น 1 ของ บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด ยังต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย
  2. เมื่อยังไม่รู้ว่าจะทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี ให้เลือกไดรฟ์ดีก็เพราะประกันชั้น 1 เจ้านี้จะรับผิดชอบครอบคลุมกรณีที่รถยนต์เสียหาย ไม่ว่าความเสียหายจากอุบัติเหตุ แบบมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม รวมทั้งความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกอื่น ๆ ด้วย
  3. เพราะประกันรถชั้น 1 ไดรฟ์ดีจะผิดชอบเมื่อรถสูญหายไม่ว่าจะในกรณี ลักทรัพย์ , ชิงทรัพย์ , ปล้นทรัพย์ , ยักยอกทรัพย์ โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมทั้งครอบคลุมการถูกไฟไหม้ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวเองหรือไหม้จากสาเหตุอื่น
  4. ประกันรถยนต์ชั้น 1 ใน บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด ยังต้องมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วยทั้ง
  • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยบริษัทจะชดใช้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียโดยอุบัติเหตุทั้ง เสียชีวิต , เสียมือ เท้า สายตา , ทุพลภาพ
  • ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล คือเมื่อการประสบเหตุเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน คนประสบเหตุที่ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สามารถใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด รวมทั้งค่าบริการทางแพทย์อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
  • ประกันตัวผู้ขับขี่ โดยจะเป็นการประกันคนขับขี่ไม่กับทั้งตัวผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นซึ่งขับขี่รถยนต์คันที่ทำประกัน ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในประกันชั้น 1 ไดรฟ์ดี ทีนี้คงรู้แล้วสินะว่าทำไมต้องไดรฟ์ดีเมื่อไม่รู้จะ ทำประกันรถยนต์ที่ไหนดี

ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าเรื่องรับผิดชอบบุคคลอื่นเวลาเกิดเหตุ หรือมีประกันรถหาย รถไฟไหม้ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้รวมอยู่แล้วในประกันชั้น 1 ของ Drivedee รวมทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำและแจกแจงการจ่ายเบี้ยให้ผู้มาใช้บริการเห็นได้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเรื่องประกันรถยนต์แวะมาหากันได้ที่ www.drivedee.com

Last modified: 3 May 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.