สารัชถ์ รัตนาวะดี ปลื้มยอดจองหุ้นกัลฟ์ดีเกินคาด ได้รับความสนใจจากสถาบันใหญ่มากมาย

สารัชถ์ รัตนาวะดี กัลฟ์ sarath ratanavadi

สารัชถ์ รัตนาวะดี ปลื้มยอดจองหุ้นกัลฟ์ดีเกินคาด ได้รับความสนใจจากสถาบันใหญ่มากมาย

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ชุดแรก อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73%5ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 5  ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท ชุดที่ 3 อายุ  7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61%ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาทและชุดที่ 4  อายุ  10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท

 

บริษัทได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอย่างสูง โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Mr. sarath ratanavadi กล่าวว่า บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

 

ขณะนี้โรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมานดำเนินการก่อสร้างตามแผน ที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกขนาดกำลังการผลิตติตั้ง 69 เมกะวัตต์ และโครงการที่สอง ขนาด 50 เมกะวัตต์ จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมี.ค.และพ.ค. 2562 ตามลำดับ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/2562 สำหรับในโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว 14%

 

ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างฐานนักลงทุน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในอนาคต การสนับสนุนจากผู้ลงทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งด้านการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและยาวนานกว่า 2 ทศวรรษกับความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ GULF เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานของประเทศไทยต่อไป

Last modified: 11 March 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *