สารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้นำกัลฟ์ระดมทุนเสนอขายหุ้น มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท ได้รับยอดจองดีเกินคาด

สารัชถ์ รัตนาวะดี sarath ratanavadi gulf

สารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้นำกัลฟ์ระดมทุนเสนอขายหุ้น มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท ได้รับยอดจองดีเกินคาด

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดยนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ชุดแรก อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73%5ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 5  ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท ชุดที่ 3 อายุ  7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61%ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาทและชุดที่ 4  อายุ  10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท

 

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ Mr. sarath ratanavadi วางแผนว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ โดยจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน  6 พันล้านบาท และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัท รวมถึงโครงการในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมาน มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผน

 

ขณะนี้โรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมานดำเนินการก่อสร้างตามแผน ที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกขนาดกำลังการผลิตติตั้ง 69 เมกะวัตต์ และโครงการที่สอง ขนาด 50 เมกะวัตต์ จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมี.ค.และพ.ค. 2562 ตามลำดับ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/2562 สำหรับในโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว 14%

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

Last modified: 14 March 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *