ข้อควรรู้เมื่อคิดอยากจะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

Written by | ออมเงิน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าบัตรเครดิตคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตยุค 4.0 เพราะด้วยเทค
โนโลยีและความล้ำสมัยที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคมต้องตั้งอยู่บนฐานของความรวดเร็วตามไปด้วย ทำให้ต้องรู้จักการคิดเร็ว ทำเร็ว ตัดสินใจเร็ว ไม่พ้นแม้กระทั่งการใช้จ่ายเงินที่รวดเร็ว อย่าง บัตรเงินสด บัตรเครติด เป็นต้น

ซึ่งบัตรเครดิตสามารถตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในยุคนี้ได้อย่างตรงจุด มีทั้งความสะดวกสบาย ใช้งานง่ายและที่สำคัญสามารถสร้างความรวดเร็วให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่นอกจากหน้าที่ในการรูดซื้อสินค้าและบริการแล้ว ผู้ใช้งานยังรู้หรือเข้าใจเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตอีกหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องของการขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้บัตรเครดิตจำนวนไม่น้อยที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้หรือความลำบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หากในขณะนี้มีมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศคนไหนที่กำลังมีความคิดอยากจะขอเพิ่มวงเงิน ลองมาพิจารณาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจดังนี้

1. การเพิ่มวงเงินมี 2 แบบ
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการขอเพิ่มวงเงินสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การขอแบบชั่วคราวและการขอแบบถาวรซึ่งจะมีความแตกต่างกันเฉพาะเรื่องของระยะเวลา ถ้าต้องการขอเพิ่มแบบกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแค่เพียงครั้งคราว ให้เลือกขอเป็นแบบชั่วคราวจะดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเพิ่มหนี้ที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น

2. ขอเพิ่มวงเงินเมื่อจำเป็น
สำหรับการขอเพิ่มวงเงินควรทำเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เพียงเท่านั้น สินค้าหรือบริการใดที่ใช้ บัตรผ่อนสินค้า ได้ก็ให้ใช้บัตรนั้นไม่จำเป็นต้องรูดซื้อทุกครั้งไป เพราะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไรจะทำให้อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญจะทำให้ไม่สามารถยับยั้งชังใจเวลาใช้บัตรเครดิตอีกด้วย

3. ระเบียบในการเพิ่มวงเงินไม่แน่นอนเสมอไป
ให้คิดเสมอว่าหลักเกณฑ์ในการอนุมัติเพิ่มวงเงินของแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการพิจารณาเฉพาะรายบุคคล หากอยากดำเนินการขอเพิ่มให้ลองดำเนินการขอด้วยตัวเองเลย อย่าฟังหรือคิดตามวิธีของบุคคลอื่นจนกลายเป็นความกังวล และจะทำให้ไม่กล้ายื่นขอเพราะกลัวที่จะถูกปฏิเสธ

4. ยื่นขอทั้งทีก็ยื่นอัพเกรดบัตรไปด้วยเลย
หลายคนคงยังไม่รู้ว่าเมื่อยื่นขอเพิ่มวงเงินแล้วสามารถยื่นขอเพิ่มระดับบัตรเครดิตได้ด้วย จากเดิมเป็นแบบธรรมดาอาจจะขอเพิ่มเป็นแบบแพลตตินั่ม ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคาร นอกจากจะทำให้ได้วงเงินที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เรื่องของการเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตสามารถทำได้ด้วยวิธีการแสนง่าย แต่วิธีการใช้จ่ายโดยบัตรเครดิตแบบไม่ลำบากยากยิ่งกว่า ดังนั้นหากคิดจะมีบัตรเครดิตก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โปรโมชั่นบัตรเครดิต ดีอย่างไร จะต้องคอยติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Last modified: 23 March 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.