บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จัดโครงการเขียนเรียงความเพื่อสร้างสนามให้เยาวชน

Written by | Uncategorized

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จัดโครงการเขียนเรียงความเพื่อสร้างสนามให้เยาวชน

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดย นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ( sarath ratanavadi ) ได้เริ่มทำกิจกรรมแรกของ โครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” แล้ว โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่ชื่นชอบในการเล่นฟุตบอล แต่ภายในชุมชนยังขาดแคลนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ที่จะเอาไว้ใช้เล่นกีฬาออกกำลังกาย และเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมทักษะ โดยบุคคล ชุมชน หรือหมู่บ้าน ที่สนใจต้องการที่จะปรับปรุงสนามฟุตบอล ร่วมกับ โครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” สามารถส่งเรียงความเพื่อชิงรางวัลมาได้ภายใต้หัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉัน ปลุกฝันนักเตะเยาวชน”

เกิดการเคลื่อนไหวของการร่วมกันระหว่าง “ปราสาทสายฟ้า” ทีมฟุตบอลอันดับต้นของเมืองไทย กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ผู้นำด้านการผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ที่จะช่วยกันส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชนไทย และพัฒนาสังคม โดยการเปิดโครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน”

การส่งเรียงความในหัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉัน ปลุกฝันนักเตะเยาวชน” ต้องเขียนบรรยายถึงเหตุผลที่อยากจะให้ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปปรับปรุงสนามมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมกับ ส่งรูปภาพของสนามในปัจจุบัน จำนวนไม่เกิน 2 รูป และระบุตำแหน่งที่ตั้งของสนามฟุตบอลที่ท่านเสนอให้ชัดเจน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้เขียน ส่งมาที่อีเมล GulfBRUTD@gulf.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Last modified: 5 April 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *