สารัชถ์ รัตนาวะดี พากัลฟ์ลงทุนต่อเนื่อง! ร่วมโรงไฟฟ้าโอมาน 45% เริ่มเดินเครื่อง ปี 63

โรงไฟฟ้า สารัชถ์ รัตนาวะดี

สารัชถ์ รัตนาวะดี พากัลฟ์ลงทุนต่อเนื่อง! ร่วมโรงไฟฟ้าโอมาน 45% เริ่มเดินเครื่อง ปี 63

 

ผู้นำพลังงานในไทย กัลฟ์ นำโดยนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ลงนามสัญญาร่วมทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศโอมาน ขนาด 326 เมกะวัตต์ บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 45% เท่ากับ 146.7 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563  ดีบีเอสฯเพิ่มมูลค่าหุ้น 3% โดยนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ลงนามสัญญาร่วมทุนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์ กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ของรัฐบาลประเทศโอมาน สัดส่วน 45% และ 55% ใน บริษัท Duqm Power Company L.L.C.คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563

 

บริษัท Duqm Power เป็นผู้ดำเนินโครงการ Duqm Independent Power& Water Project โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด 25 ปี และต่อได้อีก 5 ปี ให้กับโรงกลั่นน้ำมัน Duqm ขนาดกำลังการผลิตน้ำมันดิบวันละ 2.3 แสนบาร์เรล และเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงงานขนาดใหญ่ของ 2 ประเทศ คือ โอมาน ถือหุ้น 50% และ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศคูเวต ถือหุ้น 50%

 

โดยมีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 3 ระยะ ตั้งแต่เดือน ก.ค.63 ถึงเดือน พ.ค.65 ตามแผนความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำจืดของโรงกลั่นน้ำมัน Duqm มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี และขยายอายุสัญญาต่อได้อีก 5 ปี

 

สำหรับโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด (PWPA) ให้กับโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ Duqm Refinery and Petrochemical Industrial Company L.L.C. (โรงกลั่นน้ำมัน Duqm) ซึ่งมีกำลังกลั่นน้ำมันดิบประมาณ 2.3 แสนบาร์เรล/วัน และเป็นโครงการที่ร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่จาก 2 ประเทศ ได้แก่ OOC จากโอมาน 50% และ Kuwait Petroleum International (Q8) จากคูเวตในสัดส่วน 50%

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการขยายธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท Mr.sarath ratanavadi ในวันนี้ (6 ก.ย.) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท Gulf International Holding Pte.Ltd. (GIH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 99.99% เข้าลงนามในสัญญาในสัญญา 2 ฉบับ

 

โดยประกอบด้วย ฉบับที่ 1 สัญญาร่วมทุน กับ Centralised  Utilities Company L.L.C. (Marafig)  และ Oman Oil Facilities Development Company L.L.C. (OOFDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OOC โดยทั้ง 3 บริษัทจะร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของ DPC ในสัดส่วน GIH 45% ,Marafiq 51.1% และ OOFDC 3.9%

 

ส่วนฉบับที่ 2 การทำสัญญาซื้อขายหุ้น OOFDC โดย GIH จะเข้าซื้อหุ้นที่ OOFDC ถืออยู่ใน DPC ในสัดส่วน 45% ในราคาพาร์บวกกับต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นราคาซื้อขายประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปัจจุบันกลุ่ม OOC ได้ใช้เงินลงทุนในโครงการไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วราคาซื้อขายดังกล่าวตลอดจนอัตราผลตอบแทนของโครงการนั้นมีความสมเหตุสมผล

Last modified: 11 May 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.