กัลฟ์ เปิดโครงการโซลาร์เซลล์ 2 โครงการ ในเวียดนาม ซื้อขายไฟยาวระยะ 20 ปี

กัลฟ์ เปิดโครงการโซลาร์เซลล์ 2 โครงการ ในเวียดนาม ซื้อขายไฟยาวระยะ 20 ปี

Mr. sarath ratanavadi ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ทำพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ใน ประเทศเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้เปิดเผยว่า กัลฟ์ได้ทำพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ TTCIZ-01 และ TTCIZ-02 ที่ประเทศเวียดนาม ในจังหวัดเต็ยนินห์ เป็นที่เรียบร้อย โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองโครงการนั้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเวียดนามเองก็ได้มีนโยบายการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และตั้งเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็น 5% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2563
เนื่องด้วยโครงการพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวนั้น จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกได้ตระหนักถึงในปัจจุบันนี้ ได้ราว ๆ 85.45 ตันต่อปี กัลฟ์จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าวของเวียดนาม ยิ่งไปกว่านั้นโครงการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เช่น ทีซีซี กรุ๊ป จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามได้ และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตร่วมกันต่อไปในอนาคต
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-01 นั้น เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งขนาด 68.8 เมกะวัตต์ (MW) และเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) แล้วเช่นกันในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกัลฟ์ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd.อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49
ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 นั้น กัลฟ์ได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf InternationalHolding Pte.Ltd(GIH) ร่วมกับ ทีซีซี กรุ๊ป หรือ Than Thanh Cong Group เป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ (MW) พร้อมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นเวลา 20 ปี โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Last modified: 18 July 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.