การลงทุนกับ กองทุน ltf คืออะไร มาดูกัน     

ltf rmf

การลงทุนกับ กองทุน ltf คืออะไร มาดูกัน     

เชื่อว่าหลาย ๆ คนมักจะต้องเคยถูกชักชวนไปลงทุนหรือได้ยินชื่อ กองทุน ltf มาไม่มากก็น้อย โดยจุดประสงค์หลักของ การลงทุน กับกองทุนนั้นนอกจากจะได้เก็บเงินทางอ้อมแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนหลายต่อด้วยกัน อันดับแรกคือสามารนำเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มหากได้กำไรจากการลงทุน ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้หลาย ๆ คนมักจะตัดสินใจลงทุนกับกองทุนเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนไม่น้อยที่อยากนำเงินมาลงทุนกับกองทุนชนิดนี้ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจว่า กองทุนltf คืออะไร ดังนั้น วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ มาฝาก รับรองว่าช่วยให้ทุกคนเข้าใจกองทุนชนิดนี้มากขึ้นแน่นอน

กองทุนltf หรือ Long Term Equity Fund หรือในภาษาไทยคือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จุดประสงค์ของการตั้งกองทุนนั้นก็เพื่อเพิ่มสัดส่วนจำนวนผู้ลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 65 % เพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาว นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งผู้ที่ต้องการลงทุนสามารถซื้อกองทุนได้ไม่เกิน 15 % ของรายได้ และสูงสุดได้ไม่เกิน 500,000 บาทเท่านั้น

สำหรับคนที่เหมาะกับการลงทุนประเภทนี้ ได้แก่ ผู้เสียภาษีที่ต้องการ เก็บเงิน และนำเงินมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไร แต่ไม่มีความชำนาญหรือเวลาในการนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือติดตามผลได้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่ผู้ลงทุนต้องยอมรับให้ได้คือ เรื่องของระยะเวลาในการถือครองหุ้น เช่น หากกองทุนกำหนดให้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 ปี ถ้าขายก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข ผู้ถือหุ้นต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นและ ค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมประมาณ 1.5 % ต่อเดือน รวมทั้งจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีจากกำไรที่ขายกองทุนคืนให้กับหน่วยลงทุน ทั้งนี้ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินด้วย

ทั้งนี้ก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจเนื่องจากแต่ละสถาบันการเงินก็มักจะมีนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน โดยบางแห่งอาจจะเน้นนำเงินไปลงทุนกับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่กำลังเติบโต ในขณะที่บางแห่งอาจเลือกลงทุนกับหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง หรือเน้นหุ้นที่มีการปันผลนั้นเอง ทางที่ดีที่สุดคือควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนลงทุนเสมอทั้งในส่วนของ ค่าธรรมเนียม ในระหว่างถือหุ้น หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ เนื่องจากการลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ไม่เช่นนั้นจากที่คิดว่าได้อาจเสียหายไม่รู้ตัว

 

 

 

Last modified: 10 November 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.