ประกันการเดินทางต้องซื้อทำไม มาอ่านเรื่องนี้กันดีกว่า

สำหรับในเรื่องของ ประกันการเดินทาง เราเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทางภายในประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราจองตั๋วเครื่องบินนั้นก็จะมีให้เราเลือกทำ ประกันภัย ด้วยนั่นเอง ส่วนใครก็ตาทที่เดินทางไปต่างประเทศนั้นเราก็อาจจะเคยทราบมาว่า ในบางประเทศจะต้องมีการทำประกันการเดินทางด้วยถึงจะสามารถเข้าประเทศได้ ฉะนั้นนอกจากเรื่องขอการ แลกเงิน เวลาที่เราจะต้องไปต่างประเทศนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการเข้าประเทศของประเทศนั้น ๆ ด้วย
ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้นประกันเดินทางมันก็จะมีความหมายโดยนัยของมันก็คือ หลักประกันที่มีผลประโยชน์แก่คนที่ทำประกันอย่างครอบคลุม โดยนับตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากประเทศไทยของเราไปจนตลอดเส้นทางทั้งทริปที่เราต้องการไปท่องเที่ยว ซึ่งไม่ว่จุดหมายปลายทางนั้นจะเป็นประเทศอะไรก็ตามนั่นเอง ซึ่งมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่า หากในกรณีที่การเดินทางของเรานั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมา อย่างเช่น อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ เราก็จะมีเงินที่จะเข้าไปช่วยเหลือจัดการในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล หรือในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลในอุบัติเหตุอมีมูลค่าค่อนข้างสูงจนเกินความสามารถในการชำระของเรา ณ จุดนั้น เราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเราในยามที่เกิดเรื่องต่าง ๆ ที่เราได้ยกตัวอย่างไปนั่นเอง
และถ้าหากพูดถึงข้อดีของการทำประกันการเดินทางนั้นมันก็ยังทีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่จะพ่วงมากับการทำประกันการเดินทางของเรา อย่างเช่น ในเรื่องของพวกกระเป๋าเดินทางต่าง ๆ ที่ในบางครั้งมันก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นกับกระเป๋าเดินทาง ข้าวของชํารุดระหว่างการเดินทาง หรือการสูญหายของพาสปอร์ต เป็นต้น ซึ่งในสิ่งที่เราได้ยกตัวอย่างไปนั้นประกันการเดินทางก็ให้ความคุ้มครองด้วยเหมือนกัน หรือถ้าหากว่าในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนั้น ยกตัวอย่างเช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตในระหว่างเดินทางงแล้วต้องมีการขนย้ายนําศพกลับมายังประเทศภูมิลำเนานั้น ประกันการเดินทางของเราก็จะให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
คราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่า ประกันการเดินทางโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นมันจะให้ความคุ้มครองในหมวดหมู่ใดบ้าง เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะในประกันการเดินทางบางประเภทนั้นมันก็อาจจะมีการเพิ่มความคุ้มครองในรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ด้วย อย่างเช่น ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
1. ให้ความคุ้มครองคน คือ คุ้มครองตัวของผู้เอาประกันเอง อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต หรือค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน ซึ่งค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ เหล่านี้จะสูงมากในเวลาที่คิดเป็นค่าเงินต่างประเทศ ซึ่งการที่เราทำประกันเดินทางไว้ในราคาหลักร้อย เราก็อาจได้ความคุ้มครองถึงหลักแสนก็ได้
2. ให้ความคุ้มครองทริป คือ การให้ความคุ้มครองในกรณีที่การเดินทางมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อย่างเช่น เที่ยวบินล่าช้า หรือต่อเครื่องไม่ทัน เป็นต้น
3. ใให้ความคุ้มครองสิ่งของ คือ การคุ้มครองทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการเดินทางของเรา เช่น สัมภาระและกระเป๋าเดินทาง หนังสือเดินทาง หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Last modified: 7 December 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.