วงเงิน บัตรเครดิต ควรบริหารอย่างไรให้มีวินัยและไม่เกิดปัญหา

บัตรเครดิต การทําบัตรเครดิต โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต

วงเงิน บัตรเครดิต ควรบริหารอย่างไรให้มีวินัยและไม่เกิดปัญหา

            จะพก บัตรเครดิต ทั้งที ใคร ๆ ก็อยากได้ การทำบัตรเครดิต ที่มีวงเงินสูง ๆ รูดได้ทีละมาก ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยที่ดีในยามจับจ่าย ไม่ต้องพกเงินสด และยังเก็บไว้แก้ปัญหาฉุกเฉินในกรณีที่ต้องใช้เงินก้อนแบบด่วน ๆ

แต่จะรูดบัตรเพื่อใช้จ่าย ได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ “วงเงินบัตรเครดิต”หรือวงเงินสูงสุดที่จะสามารถรูดบัตรได้ ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะกำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับรายได้ของผู้ถือบัตรเป็นหลัก โดยปกติวงเงินที่จะได้รับจะอยู่ประมาณ 2-5 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ประจำ แต่หากว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสูงกว่าที่กำหนดไว้ก็สามารถขอเปิดวงเงินเพิ่มได้เป็นครั้ง ๆ

วงเงินมากหรือน้อย ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหา

ด้วยความสะดวกในการใช้จ่าย ที่ปลายนิ้ว ทำให้หลายคนเกิดปัญหาหนี้สินรุงรังตามมาจากการใช้บัตรนี้ เพราะขาดการ วางแผนทางการเงิน หรือขาดความยั้งคิดในการจับจ่าย ดังนั้นจึงควรสร้างกฎกติกาการใช้จ่ายตามแนวทางต่อไปนี้

– กำหนดสัดส่วนการรูดเพื่อใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้ไม่เกิน 10-15 % ของวงเงินในบัตร เช่นบัตรที่มีวงเงินสูงสุด80,000 บาท ก็ควรใช้ไม่เกิน 12,000 บาท เพื่อให้สามารถชำระหนี้ในวงรอบได้เต็มจำนวน ไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ในแต่ละเดือน

-สร้างวินัยในการชำระเงิน โดยชำระให้เต็มวงเงินทุกครั้ง ,ชำระให้ตรงเวลาหากผิดนัดชำระจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง หากไม่สามารถชำระเต็มวงเงินได้ ก็ควรชำระขึ้นต่ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการผิดนัดชำระหรือหนี้เสีย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการติดบัญชีของเครดิตบูโร ยากต่อการขอสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคต

– หรือใช้วิธีการแยกบัญชีเฉพาะ สำหรับชำระหนี้บัตรในแต่ละเดือนไว้ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแต่ละครั้งก็ โอนเงิน เท่ากับจำนวนที่รูดซื้อสินค้า มาเก็บไว้ในบัญชีนี้รอไว้ชำระเมื่อถึงรอบเรียกเก็บ วิธีนี้ก็ช่วยไม่ให้กระทบต่อเงินส่วนอื่น ๆ

– เลี่ยงการใช้บัตรหลายใบ ถ้าเป็นไปได้ในแต่ละเดือนควรเลือกใช้บัตรใบใดใบหนึ่งเป็นหลักเท่านั้นเพราะจะควบคุมค่าภาระใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น

-ไม่กดเงินสดจากบัตร เพราะนอกจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 20% ต่อปีและยังคิดเป็นอัตรารายวันด้วยแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดเพิ่มเติมเพราะถือว่าเป็นการใช้บัตรผิดประเภท

-เลือกใช้บัตรที่ โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต ตรงกับความต้องการที่สุด เพื่อให้การใช้จ่ายแต่ละครั้งคุ้มค่า อาทิ เลือกใช้บัตรรูดซื้อสินค้าจากห้างซุปเปอร์มาเก็ตแทนเงินสด เพราะได้ส่วนลดหรือแต้มสะสมที่สามารถเก็บไว้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าในครั้งหน้า เป็นต้น

เทคนิคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยให้การใช้บัตรแทนเงินสด เป็นไปอย่างมีวินัย,ชาญฉลาด และไม่เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวตามมาในอนาคต

 

 

Last modified: 6 March 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.