อยากกู้ซื้อคอนโดให้ผ่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

Written by | Uncategorized

อยากกู้ซื้อคอนโดให้ผ่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

 

คอนโดเป็นที่อยู่อาศัยยอดนิยมในยุคนี้ โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบสูง ทำให้หลายคนเลือกผ่อนคอนโดเพราะต้องการความสะดวก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะกู้ซื้อคอนโดรู้หรือไม่ว่าควรจะต้องเตรียมตัวและต้องรู้อะไรบ้าง

  1. ประวัติทางการเงินดี –พูดง่าย ๆ คือต้องไม่มีปัญหาเรื่องของเครติดบูโรมาก่อน แต่ปัจจุบันสามารถเจรจากับธนาคารผู้ให้กู้พร้อมอธิบายรายละเอียดของการชำระหนี้สินเดิมแล้วจะช่วยเพิ่มโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  2. เลือกซื้อคอนโดในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ – ปกติธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนไม่ว่าจะเป็นผ่อนคอนโดหรือจะผ่อนบ้าน ก่อนปล่อยสินเชื่อ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้วผู้กู้จะต้องมีรายรับหรือเงินเดือนมากกว่าเงินผ่อนชำระที่รวมดอกเบี้ยบ้านหรือดอกเบี้ยคอนโดแล้วต่องวด 2 เท่า ดังนั้นการมองหาคอนโดที่แพงเกินความจำเป็นอาจทำให้โอกาสการผ่านอนุมัติจากธนาคารเป็นไปได้ยาก
  3. เอกสารต่าง ๆ ต้องครบถ้วน – ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมอย่างน้อยต้อง 6 เดือนขึ้นไป รวมถึงเอกสารต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
  4. จัดการหนี้สินที่ยังมีอยู่ให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด – เรื่องหนี้สินต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต, ค่างวดรถ ฯลฯ ควรจัดการชำระให้หมดหรือชำระให้เหลือยอดคงค้างน้อยที่สุด เนื่องจากธนาคารเองจะประเมินหนี้เหล่านี้กับความสามารถในการผ่อนชำระด้วย 
  5. เงินสำรองจ่าย– บางสถาบันธนาคารจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนของผู้กู้โดยจะสอบถามเรื่องเงินเก็บหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะผ่านก็มีสูงด้วยเหมือนกัน

การเตรียมตัว เหล่านี้จะช่วยให้ทุก ๆ คนได้รับการอนุมัติจากธนาคารและมีคอนโดเป็นของตนเองได้ง่ายและเร็วขึ้น หากไม่อยากลุ้นให้เหนื่อยว่าธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือไม่ ก็ควรเตรียมตนเองให้พร้อมในทุกเรื่องตั้งแต่เนิ่น  ๆ

Last modified: 12 May 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.