รู้หรือไม่? ประกันภัยมีประโยชน์ทางการเงินอย่างไร

Written by | Uncategorized

รู้หรือไม่? ประกันภัยมีประโยชน์ทางการเงินอย่างไร

 

“ของมันต้องมี” คำนี้ต้องแก้ด้วยการใช้ เงินด่วนทันใจ

 

การทำประกันภัยนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทำสัญญา และยังสามารถเป็นประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งความคุ้มครองในการทำประกันนั้นมีหลากหลายทั้งความคุ้มครองต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่สัญญาประกันได้ระบุเอาไว้ ด้วยประโยชน์ดังนี้จึงช่วยให้การทำประกันประเภทต่าง ๆ ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินด้วยประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1. ประกันออมทรัพย์ เป็นรูปแบบของการทำสัญญาประกันเพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ จึงส่งผลต่อสถานะทางการเงินของผู้ที่ทำสัญญาประกันได้โดยตรง เป็นการออมเงินในลักษณะของสัญญาที่ผู้ทำประกันภัยจะต้องชำระตามที่สัญญาการทำประกันกำหนดเอาไว้ เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยตามที่สัญญาประกันกำหนด อย่างการทำ ประกันออมทรัพย์ แบบปันผล 15/5 ผลประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่เงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตถึง 150% ของวงเงินประกัน จ่ายเบี้ยประกันเพียง 5 ปี แต่จะได้รับปันผลต่อไปอีกนานถึง 15 ปี มากถึง 150% ของเบี้ยประกันเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่นจ่ายเงินประกันปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ผู้ทำประกันจะได้เงินคืนถึง 50,000 x 150% เป็นเงิน 75,000 บาท ยิ่งเพิ่มเงินต้นมากก็ยิ่งมีโอกาสทำเงินมาก
  2. ประกันอุบัติเหตุ เป็นรูปแบบการทำประกันเพื่อคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ไม่มีการสะสมเงินประกันและมอบดอกเบี้ยให้แต่ประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ทำสัญญาประกันได้ดี อย่างกรณีที่บาดเจ็บจนต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมีค่ารักษาพยาบาลให้ ทำให้ช่วงที่พักรักษาตัวไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม บางสัญญาประกันยังมอบเงินชดเชยให้ด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ดี เป็น
  3. ประกันสุขภาพ สุขภาพร่างกายก็นับเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการให้ดี หากเกิดการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคร้ายอย่างมะเร็ง หัวใจ หรือความดันโลหิตสูงที่มักมีอาการเรื้อรัง และต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง หากไม่ต้องการเสียเงินเพื่อสุขภาพมากเกินไปก็ควรทำประกันสุขภาพเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อความมั่นคงทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนั่นเอง

 

 

Last modified: 27 May 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.