รู้หรือไม่? ประกันภัยมีประโยชน์ทางการเงินอย่างไร

Written by | Uncategorized

รู้หรือไม่? ประกันภัยมีประโยชน์ทางการเงินอย่างไร

 

 

การทำประกันภัยนับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทำสัญญา คุ้มครองต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่สัญญาประกันได้ระบุเอาไว้ รวมถึงจำนวนเงินคุ้มครองของสัญญาประกันภัยด้วย ประโยชน์ของประกันภัยแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

  1. ประกันออมทรัพย์ เป็นรูปแบบของการทำสัญญาประกันเพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ เป็นการออมเงินในลักษณะของสัญญาที่ผู้ทำประกันภัยจะต้องชำระตามที่สัญญาการทำประกันกำหนดเอาไว้ เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยตามที่สัญญาประกันกำหนด โดยการออมเงินในลักษณะนี้จะช่วยสร้างสถานะที่มั่นคงได้ดีกว่าการออมเงินรูปแบบอื่น ๆ เพราะจะมีเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ทำประกันเกิดอุบัติเหตุ เกิดการทุพพลภาพหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นความแตกต่างที่ทำให้ผู้ทำสัญญาหมดห่วงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้ดีและยังเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีวินับในการออมด้วย เพราะผู้ทำสัญญาจะต้องส่งเงินมาออมตามระยะเวลาที่สัญญาประกันกำหนดอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
  2. ประกันอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/insurance/accident-insurance.html ) เป็นรูปแบบการทำประกันเพื่อคุ้มครองเหตุไม่คาดฝันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน โดยสัญญาประกันประเภทนี้อาจแตกต่างจากทำสัญญาแบบออมทรัพย์เพราะไม่มีการสะสมเงินประกันและมอบดอกเบี้ยให้ แต่ประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ของผู้ทำสัญญาประกันได้ดี
  3. ประกันสุขภาพ สุขภาพร่างกายก็นับเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการให้ดี หากเกิดการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคร้ายอย่างมะเร็ง หัวใจ หรือความดันโลหิตสูงที่มักมีอาการเรื้อรัง และต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง หากไม่ต้องการเสียเงินเพื่อสุขภาพมากเกินไปก็ควรทำประกันสุขภาพเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อความมั่นคงทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนั่นเอง

Last modified: 3 June 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.