บำนาญประกันสังคมเป็นอย่างไรไปทำความรู้จักกัน

Written by | Uncategorized

บำนาญประกันสังคมเป็นอย่างไรไปทำความรู้จักกัน

          ประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้แก่คนทำงานที่เรียกตามศัพท์ทางกฎหมายว่าผู้ประกันตน ซึ่งอาจจะมีนายจ้างหรือไม่มีก็ได้ โดยมีข้อกำหนดในส่วนของรายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน เพื่อเป็นทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน ทั้งการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ รวมถึงการเสียชีวิตด้วย หลายคนอาจจะสงสัยว่าเงินที่เราจ่ายไป ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ์เลย จะคุ้มค่ากันไหม วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับบำนาญประกันสังคมหนึ่งในสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันสังคม ไปดูกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะเข้าเกณฑ์นี้

บำนาญประกันสังคมเป็นเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่ออายุครบกำหนดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกันตน 3 ประเภท

  1. ผู้ประกันตนภาคบังคับ ตามมาตร 33 คือผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจำ ที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยวันที่เข้าทำงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี
  2. ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 39 คือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ได้ลาออกจากงาน และมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 39 จะได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี
  3. ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 40 คือผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

โดยประกันสังคมเกษียณอายุ55 ของกลุ่มมาตรา 33 และ 39 มีทั้งแบบที่ได้รับเป็นบำเหน็จและบำนาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่าย คือถ้าน้อยกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับเงินประกันสังคมเกษียณอายุ55 เป็นบำเหน็จ ส่วนคนที่จ่ายมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะได้รับเป็นเงินบำนาญ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้ประกันตนจ่ายไปเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินชราภาพเป็นบำเหน็จเท่านั้น โดยสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายเดือนละ 100 หรือ 300 บาท เพื่อให้เงินออมเพิ่มมากขึ้น

สำหรับใครที่มีอายุถึงเกณฑ์ทั้ง 55 หรือ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน แล้วสงสัยว่าเงินสมทบชราภาพประกันสังคมจะได้เมื่อไหร่ ก่อนอื่นเราต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อรับเงินชราภาพ โดยต้องยื่นภายใน 1 ปี หลังจากเกษียณเท่านั้น หากไม่มีการยื่นเรื่อง เงินของเราจะถูกเก็บเข้าส่วนกลางและไม่สามารถเบิกมาใช้ได้อีกต่อไป ซึ่งหลังจากยื่นเรื่องเรียบร้อย เอกสารทุกอย่างครบถ้วน และเมื่อมีการอนุมัติแล้วประมาณ 7-10 วัน ก็จะได้รับเงิน หากใครที่ได้รับเงินบำเหน็จก็จะได้เงินก้อนภายในครั้งเดียว ส่วนเงินบำนาญก็จะได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในทุก ๆ เดือน ซึ่งคำตอบของคำถามที่ว่าเงินชราภาพประกันสังคมกี่วันได้ ก็ไม่มีคำตอบตายตัว ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสารและการดำเนินการของแต่ละคน แต่ทางที่ดีที่สุดอย่าลืมไปติดต่อขอรับเงินชราภาพภายใน 1 ปี หลังครบเกณฑ์ เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะพลาดสิทธิ์นี้ไปเลย

นอกจากจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมเรื่องเงินชราภาพเมื่อครบกำหนดแล้ว ระหว่างนั้นยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนได้ด้วย

Last modified: 30 June 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.