มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ออมทรัพย์อย่างไร? จะมีเงินล้าน

Written by | Uncategorized

มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ออมทรัพย์อย่างไร? จะมีเงินล้าน

ปัจจุบันเรื่องการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากการวางแผนการเงินที่ดีย่อมทำให้การใช้ชีวิตมีอิสระมากขึ้น วันนี้จึงขอแนะนำกองทุนรวมหรือ Mutual Fund เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการเก็บเงินฝากประจำ แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยความรู้ในการลงทุนที่ถูกต้อง โดยเป็นการลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 2 ลักษณะ คือ เงินปันผลและกำไรจากการขายกองทุน

Mutual Fund เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงหลายระดับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงมาก โดยการแบ่งระดับความเสี่ยงของการลงทุนสามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • Money Market Fund เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าการออมทรัพย์ แต่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงของการลงทุน
  • Fixed Income Fund เป็นการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ระยะสั้นเหมือนกับ Money Market Fund แต่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้เล็กน้อย เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า
  • Mixed Fund การลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง – ต่ำ โดยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากได้ผลตอบแทนสูงแต่มีทักษะด้านการลงทุนน้อย
  • Flexible Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถแบกรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง – สูงได้ เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  • Sector Fund การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทธุรกิจชนิดเดียวกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้ด้านการลงทุนมากพอสมควร เพราะต้องใช้การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจ
  • Alternative Investment Fund การลงทุนนี้มีระดับความเสี่ยงสูงมากและเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ทองคำ ฯลฯ

SCB bank of Thailand (เพิ่มเติมที่: https://www.scb.co.th/th/about-us.html) ไม่เพียงให้บริการด้านการฝาก – ถอนเงิน แต่ยังมีบริการสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน Mutual Fund หลากหลายประเภท เพียงเลือกกองทุนที่ต้องการลงทุน จากนั้นโอนเงินเพื่อซื้อกองทุนตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น LTF หรือ RMF จาก SCB แต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ลงทุนศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนและอ่านเอกสารการลงทุนให้เกิดความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนทุกครั้ง

Last modified: 13 October 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.